Juridische Aspecten & Privacy

Door uw bezoek op deze website bent u akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden. Het is mogelijk dat E-Scent de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden wijzigt. Daarom adviseren wij u, deze regelmatig te lezen.

Disclaimer (uitsluiting van aansprakelijkheid)
Het doel van deze website bestaat erin, elke bezoeker van deze website over de firma E-Scent en haar producten te informeren. De op deze website terug te vinden specificaties, kenmerken, afbeeldingen en andere gegevens baseren op actuele informatie. E-Scent levert alle nodige inspanningen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is. Toch kan E-Scent deze correctheid onmogelijk garanderen. E-Scent behoudt zich het recht voor, ten allen tijde en zonder voorafgaande aankondiging de informatie op deze website te wijzigen. Gelieve ons voor de meest actuele informatie en voor productbeschikbaarheid te contacteren op info@e-scent.net.
Hoewel wij ernaar streven steeds realistische prognoses en perspectieven te geven, moeten wij u vragen, met alle prognoses en toekomstgerichte beweringen zeer voorzichtig te zijn, omdat E-Scent niet garandeert dat de resultaten zoals geprognosticeerd zullen zijn.

E-Scent is niet verantwoordelijk voor andere websites die via hyperlinks van deze website bezocht kunnen worden. Het bezoek van andere websites via een link op deze website is op eigen risico.

Het gebruik van en bezoek op deze website is op eigen risico. De firma E-Scent en haar leveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor nadelen die uit het gebruik van deze website en van de daarop vermelde informatie voortvloeien, zelfs indien E-Scent van de mogelijkheid van dergelijke nadelen op de hoogte gebracht werd. E-Scent levert alle mogelijke inspanningen om deze website veilig te houden en om misbruik te voorkomen. E-Scent kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor een gebrek aan veiligheidsmaatregelen bij de bij de creatie en het on-line houden van deze website betrokken bedrijven.

Auteursrechten
TIRRIT is een gedeponeerd handelsmerk van de firma Yuyao Tirrit Co., Ltd. De naam E-Scent en het E-Scent-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van de firma E-Scent SARL. E-Scent SARL bezit alle auteursrechten ten aanzien van het design en de inhoud van deze website. 2015 - Alle rechten voorbehouden.
Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van E-Scent mag niets van deze website gereproduceerd, opgeslagen of op eender welke wijze verstuurd worden. Mits vermelding van het auteursrecht en de bron van het materiaal, mag u één exemplaar van de brochures of persmededelingen uitsluitend voor privédoeleinden op uw computer downloaden. De folders, teksten en foto’s op deze website zijn originelen. Eventueel gelijkaardig materiaal over E-Scent uit andere bronnen moet voorzichtig behandeld worden.

Privacyverklaring
E-Scent wint geen informatie in over de bezoekers van deze website.
Alle verstrekte informatie zal zo vertrouwelijk mogelijk behandeld worden en enkel gebruikt worden voor het doel waarvoor ze verstrekt werd. E-Scent zal geen meegedeelde informatie voor commerciële doeleinden gebruiken, tenzij u op het contactformulier daarvoor formeel toestemming gegeven heeft.
Indien u vragen hebt over deze privacyverklaring, gelieve met E-Scent op info@e-scent.net contact op te nemen.
De ongeldigheid van een of ander gedeelte van deze tekst zal op geen enkele manier de geldigheid van het resterende gedeelte van deze tekst beïnvloeden.